Od wielu lat zajmujemy się obsługą prawną podmiotów z sektora TSL, a także wspieramy inne podmioty w sprawach związanych z transportem, spedycją i logistyką.

Dzięki doświadczeniu, posiadanej wiedzy i znajomości problemów branży, jesteśmy w stanie proponować rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, uwzględniając nie tylko ich prawne aspekty, ale również biznesowe realia.

Praktyką w obszarze prawa transportowego kieruje Paweł Judek, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w tej branży, autor bloga transportoweprawo.pl, wykładowca prawa transportowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Sprawdź, co robimy

w poszczególnych obszarach:

Bieżąca pomoc prawna

Świadczenie usług transportowych nierzadko napotyka trudności, które wymagają szybkich decyzji. Problemy klientów na załadunku, rozładunku, urzędzie celnym czy podczas kontroli drogowej to coś, z czym mamy do czynienia na co dzień, dzięki czemu jesteśmy w stanie niezwłocznie udzielić naszym klientom niezbędnego wsparcia prawnego, wskazując możliwe działania i ich prawne konsekwencje.


Spory sądowe i pozasądowe na tle usług transportu

Nie wszystkie usługi transportu są wykonywane w sposób, z którego zadowolone są wszystkie strony. Zajmujemy się wspieraniem klientów w sporach na tym tle. Dzięki znajomości specyfiki prawa transportowego, bieżącej analizy orzecznictwa krajowego i międzynarodowego w sprawach transportowych, potrafimy dostrzegać rozwiązania w sprawach, w których na pierwszy rzut oka ich brakuje. Nie boimy się wyzwań i prowadzenia spraw o charakterze precedensowym, a także wykorzystujemy konstrukcje prawne mogące zabezpieczyć klientów przed negatywnymi skutkami spraw prowadzonych przed sądami w innych krajach.


Dokumentacja przedsiębiorstwa

Dokumentacja przedsiębiorstwa transportowego obejmuje szereg różnych obszarów dotyczących relacji z klientami, podwykonawcami, pracownikami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami. Ich treść wzajemnie na siebie wpływa, jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze jest ona spójna. Wspieramy klientów w harmonizacji poszczególnych aspektów ich działalności, zwracając uwagę na to, jakie poszczególne uregulowania w jednych relacjach, mogą wywoływać konsekwencje na innych polach.


Relacje z platformami logistycznymi

Istotnym aspektem działalności wielu podmiotów z branży TSL jest korzystanie z platform logistycznych do pozyskiwania zleceń i zawierania umów z podwykonawcami. Współpraca z podmiotami zarządzającymi platformami nie zawsze jednak przebiega bezproblemowo i nierzadko podmioty te wykorzystują swoją pozycję do narzucania kontrahentom niekorzystnych rozwiązań czy zmuszania do określonych zachowań, nie mając do tego odpowiednich podstaw prawnych. Wspieramy klientów w takich sytuacjach, reprezentując w sporach sądowych i pozasądowych z podmiotami zarządzającymi platformami.

Umowy przewozu i spedycji

Branża transportowa wykształciła specyficzny styl formułowania umów przewozu, istotnie odbiegających od tego, co znaleźć można w krajowych i międzynarodowych przepisach prawa przewozowego. Wiemy, co powinna regulować umowa, jakich klauzul należy się wystrzegać, i w jaki sposób można kształtować umowy w korzystny dla siebie sposób. Dzięki temu jesteśmy przygotowywać dla klientów umowy dostosowane do ich potrzeb i odpowiednio zabezpieczających ich interesy.


Umowy ubezpieczenia i spory z ubezpieczycielami

Ryzyko znacznych szkód w transporcie sprawia, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora lub przewoźnika jest jednym z najważniejszych dokumentów przedsiębiorstwa. Mając świadomość bardzo zróżnicowanej jakości ofert ubezpieczenia oferowanych przez ubezpieczycieli, wspieramy klientów w odpowiednim ich doborze, zwracając uwagę na niebezpieczne klauzule, które nie zabezpieczają we właściwy sposób interesów klienta. W przypadku powstania szkód pomagamy na etapie postępowania likwidacyjnego, a także prowadzimy spory sądowe i pozasądowe z ubezpieczycielami.


Tajemnica przedsiębiorstwa i nieuczciwa konkurencja

W nowoczesnej gospodarce jednym z najważniejszych zasobów są dane i informacje. W branży transportowej, gdzie standardem jest korzystanie z pośredników, mają one olbrzymie znaczenie, stając się często polem sporów z byłymi pracownikami czy konkurentami naruszającymi postanowienia umów o zakazie konkurencji. Pomagamy klientom w należyty sposób tworzyć dokumentację pracowniczą oraz umowy z kontrahentami, tak by chronić wrażliwe dane i umożliwiać dochodzenie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.


Windykacja należności

Zatory płatnicze w branży TSL stanowią istotny problem wielu klientów. Pomagamy im dochodzić należności od dłużników, wykorzystując narzędzia prawne zmniejszające koszty postępowań i pozwalające na uzyskiwanie zabezpieczeń na majątku dłużników i ograniczające przeciąganie przez dłużników procesów w czasie.