Od lat skupiamy się na obsłudze prawnej biznesu.

Uważnie słuchamy Klientów.

Zwracamy uwagę na skutki dla całego biznesu.

Proponujemy konkretne i możliwe do wdrożenia rozwiązania.

Sprawdź, co robimy

w poszczególnych obszarach:

Finansowanie

 • Kompleksowe wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania dla spółek, przedsięwzięć gospodarczych (badanie prawne, przygotowanie umów & udział w negocjacjach, analiza ryzyk).
 • Przygotowanie umów związanych z finansowaniem & analiza umów zaproponowanych przez kontrahentów.
 • Zabezpieczenia (hipoteka, zastawy, przewłaszczenia, weksle).


Analizy & bieżące doradztwo

 • Rozpoznanie ryzyk prawnych związanych z bieżącymi lub planowanymi działaniami.
 • Analizy przepisów.
 • Ocena skierowanych do podmiotu roszczeń.
 • Reprezentowanie w bieżących postępowaniach (kontrole, postępowania administracyjne).


Spory & procesy

 • Reprezentacja w sporach sądowych, mediacjach, sporach przed sądami arbitrażowymi.
 • Opracowanie strategii procesowych, negocjacje okołoprocesowe.
 • Dochodzenie roszczeń.
 • Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.


Doradztwo podatkowe

 • Analiza projektowanych przedsięwzięć pod kątem obciążeń podatkowych.
 • Doradztwo podatkowe związane z bieżącą działalnością podmiotów gospodarczych.
 • Reprezentacja podatników i płatników w sporach sądowych z ZUS i organami podatkowymi.

Umowy

 • Przygotowanie i analiza umów zawieranych w obrocie gospodarczym, wsparcie w procesie negocjacyjnym.
 • Doradztwo przy wykonaniu umów.
 • Rozwiązanie umów, rozliczenia z tym związane, dochodzenie roszczeń, w tym udział w negocjacjach i prowadzenie procesów sądowych.
 • Sporządzenie wzorców umów, regulaminów, ogólnych warunków współpracy.


Prawo pracy

 • Przygotowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o współpracy, umów dotyczących konkurencji i tajemnicy służbowej, umów agencyjnych.
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji pracowniczej (regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzenia, systemy premiowe i prowizyjne.
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Reprezentacja w sporach pracowniczych (sądowych i pozasądowych).


Audyty & compliance

 • Audyt prawny dokumentacji i procesów w firmie.
 • Przygotowanie dokumentacji i procesów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i przewidywanych kierunków zmian.
 • Dokumentacja & wdrożenie RODO.
 • Bieżące informacje o zmianach prawa w zakresie mającym wpływ na prowadzony biznes.