Obsługa rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych (mieszkaniowych i infrastrukturalnych) należy do naszych wiodących specjalizacji.

Posiadamy w tej dziedzinie ugruntowaną wiedzę prawniczą i wieloletnie doświadczenie. Znamy też specyfikę sektora i otoczenie biznesowe inwestycji w nieruchomości oraz inwestycji budowlanych.

Opracowujemy elastyczne i efektywne rozwiązania, które sprawdzają się w praktyce. Wiemy w których przypadkach można i warto bronić nowatorskich koncepcji prawnych, kiedy zaś ryzyko z tym związane jest zbyt duże.

W efekcie nasi Klienci realizują inwestycje w oparciu o indywidualnie przygotowane rozwiązania, uwzględniające w pełni ich założenia biznesowe. Jednocześnie mają pewność, że ryzyka prawne zostały w maksymalnym stopniu wyeliminowane.

Praktyką w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych kieruje Marta Karolczak-Judek, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w tej branży.

Sprawdź, co robimy

w poszczególnych obszarach:

Nabywanie i sprzedaż nieruchomości

 • Kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Przeprowadzenie niezbędnych postępowań wieczystoksięgowych, sądowych (służebności, zasiedzenie), administracyjnych.
 • Przygotowanie projektów umów (umowy inwestycyjne, przedwstępne).
 • Analiza projektów umów zaproponowanych przez kontrahentów.
 • Doradztwo prawne dotyczące finansowania zakupu.
 • Doradztwo dotyczące użytkowanie wieczystego (przekształcenie we własność, opłaty przekształceniowe i pomoc publiczna, stawki i ich zmiana, aktualizacja opłat).
 • Współpraca ze sprawdzonymi, doświadczonymi notariuszami.


Realizacja inwestycji budowlanych

 • Kompleksowa obsługa prawna na etapie planowania, w tym rozpoznanie ryzyk, wsparcie w procedurach administracyjnych (m.in. decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, postępowania związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, procedury środowiskowe, pozwolenia na budowę, postępowania podziałowe i wywłaszczeniowe oraz dotyczące związanych z podziałem lub wywłaszczeniem odszkodowań), doradztwo dotyczące finansowania.
 • Przygotowanie pakietu umów niezbędnych dla realizacji inwestycji i udział w negocjacjach poprzedzających podpisanie tych umów (m.in. umowy dotyczące finansowania inwestycji, umowy z projektantami, umowy o roboty budowlane lub zastępstwo inwestycyjne, umowy z inspektorami nadzoru, umowy z dostawcami technologii).
 • Wsparcie prawne realizacji inwestycji na wszystkich etapach (bieżące porady prawne, przeszkolenie pracowników, korespondencja z sąsiadami i klientami, nadzór nad prawidłowym od strony formalnej wykonaniem umów, współpraca z zewnętrznymi doradcami).
 • W razie potrzeby opracowanie alternatywnych scenariuszy (rozwiązanie umów, rozliczenia z tym związane, dochodzenie roszczeń, w tym udział w negocjacjach i prowadzenie procesów sądowych).
 • Obsługa prawna inwestycji po zakończeniu jej realizacji (stosunki z najemcami, roszczenia klientów).


Najem

 • Przygotowanie projektów umów.
 • Analiza projektów umów zaproponowanych przez kontrahentów.
 • Rozwiązanie umów, rozliczenia z tym związane, dochodzenie roszczeń, w tym udział w negocjacjach i prowadzenie procesów sądowych.


Komercjalizacja inwestycji mieszkaniowych

Doradztwo dotyczące:

 • umów z klientami (umowy deweloperskie, rezerwacyjne, przedwstępne, umowy cesji),
 • ochrony wymaganej przez ustawę deweloperską,
 • warunków proponowanych przez banki (rachunki powiernicze, wymogi banków finansujących),
 • wsparcia w bieżących kontaktach z klientami,
 • wsparcia przy obsłudze reklamacji i roszczeń.


Projektowanie

 • Przygotowanie umów na prace projektowe i umów z podwykonawcami.
 • Opiniowanie umów przygotowanych przez kontrahentów.
 • Nadzór nad realizacją umów.
 • Dochodzenie roszczeń, w tym udział w negocjacjach i prowadzenie procesów sądowych).
 • Kompleksowa obsługa prawna stosunków z podwykonawcami i dostawcami.


Decyzje administracyjne

 • Kompleksowa obsługa prawna przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę).
 • Wsparcie w toczących się postępowaniach (stwierdzenie nieważności posiadanych decyzji, wznowienie postępowań, postępowania prowadzone przez PINB).
 • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi.