Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez niniejszą stronę internetową jest spółka Judek. Górska. Radcy Prawni. Doradcy podatkowi. Sp.p. z siedzibą w Poznaniu, ul. Taczaka 13/5.

Strona przetwarza dane w celu zapewnienia możliwości prawidłowego korzystania przez Państwa z witryny i prawidłowego funkcjonowania witryny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), przy czym usprawiedliwionym interesem Administratora jest konieczność utrzymania funkcjonującej strony internetowej informującej o działalności przedsiębiorstwa Administratora.

Pliki Cookies

Witryna wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z z witryny przez użytkowników. Pliki typu Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych, które umożliwiają:

  • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których korzystacie Państwo z serwisu internetowego na określony czas.

Strona korzysta z Google Analytics oraz Google Adwords.

Google Analytics i Google Adwords to usługi udostępniane przez Google LLC („Google”). Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu, w tym autouzupełniania okien wyszukiwania. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek wynikał będzie z przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Informacje zbierane przez wskazane ciasteczka są przekazywane Google LLC i przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google LLC zapewnia, że podlega certyfikacji w ramach programu UE – USA Privacy Shield a zakres tej certyfikacji obejmuje dane osobowe użytkowników https://www.privacyshield.gov/list. Google LLC stosuje także standardowe klauzule umowne.

Informacje dostarczone przez usługę Google Analytics i Google Adwords, Administrator witryny wykorzystuje wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności strony internetowej oraz własnych usług i nie przekazuje ich do innych podmiotów. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych.

Rezygnacja z cookies

Możecie Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce na urządzeniu za pośrednictwem którego korzystacie Państwo z niniejszej witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Odnośniki do innych stron

Portal zawiera linki do innych stron www. Administrator niniejszego portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady prywatności. Zachęcamy aby po przejściu na takie strony zapoznać się ze stosowaną przez nie polityką prywatności.

Prawa podmiotu danych

Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane przechowywane są przez okres 5 lat. Dane przekazywane mogą być podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.